ISO 9001

Politika kvality ve společnosti TAIMA spol. s r.o.

Politika kvality ve společnosti TAIMA spol. s r.o. je základním a dlouhodobým závazkem společnosti v oblasti řízení kvality ČSN EN ISO 9001. Tento závazek vedení společnosti lze charakterizovat zejména takto:

  • naší hlavní a trvalou snahou je a bude snaha vyhovět zákazníkovi. Za tím účelem chceme dále nejen zvyšovat odbornou úroveň týmu našich kolegů a spolupracovníků, ale zároveň jim i vštěpovat zásadu, že ochota a flexibilita je stejně důležitá jako technická způsobilost,
  • trvalá kontrola kvality našich produktů a služeb. Hodláme velmi přísně dbát nejen na kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů, ale i přesné dodržování dohodnutých podmínek a termínů a totéž vyžadovat i od našich dodavatelů a obchodních partnerů,
  • respekt k předpisům, zákonům a legislativě obecně musí být zřetelnou součástí jednání všech pracovníků společnosti. Za tím účelem hodláme velmi pozorně sledovat event. změny v legislativní oblasti a neprodleně se jim přizpůsobovat,
  • zvyšování odborné úrovně pracovníků na všech úrovních musí být nedílnou a pravidelnou součástí běžné pracovní náplně. Navážeme a dále zdokonalíme stávající systém firemního školení tak, aby jak jazyková, tak i odborná úroveň všech pracovníků společnosti dále rostla,
  • při respektování všech výše uvedených principů chceme nejen zachovat, ale dále výrazně zvýšit náš podíl mezi dodavateli brousicí techniky a i nadále tak být jednou z úspěšných společností v oboru.
  • Tímto se zavazujeme k trvalému zlepšování zavedeného systému řízení kvality a plnění příslušných požadavků zákonů, předpisů a relevantních požadavků zainteresovaných stran.

ředitel společnosti
Ing. David Kratochvíl

V Březiněvsi
25.05.2022